สถาบันแพทย์โรคผิวหนังชี้ ! การพักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายอ่อนแอ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด “โรคงูสวัด” ซึ่งโรคงูสวัดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พร้อมแนะนำการหลีกเลี่ยงปัจจัยการกระตุ้นต่างๆที่เป็นสาเหตุ หากพบอาการของโรคมีอาการผิดปกติหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้น แนะนำให้พบแพทย์ด้านผิวหนังทันที โรคงูสวัด คืออะไร ? โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า ไวรัสวาริเซลลา (varicella virus) ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสุกใส และเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสเริม สาเหตุของโรคงูสวัด […]