แนะ 7 วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาว ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุจึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะร่างกายอาจไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาว แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อากาศก็จะเริ่มเย็นลงซึ่ง อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยร่างกายที่เสื่อมถอยจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับโรคหน้าหนาว กรมการแพทย์ขอแนะนำ 7 วิธี สำหรับผู้สูงอายุที่จะดูแลตนเองในช่วงที่อากาศมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด รับประทานยาประจำตัวตามแพทย์สั่งและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง […]