อนามัยโพล พบประชาชนอยากให้มีมาตรการ “สวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างอย่างต่อเนื่อง” พร้อมย้ำแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย แต่ยังต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัว นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลสำรวจอนามัยโพลตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน 2565 […]