กรมวิทย์ฯ เผยโควิด-19 โอมิครอน BA.4 และ BA.5 ครองพื้นที่ระบาดในไทยกว่า 45% เคยติดโอมิครอนอื่นแล้วติดซ้ำได้ ยังไม่มีรายงานอาการหนักหรือเสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้เข้ามา จับตาอีก 2-3 สัปดาห์ถึงจะเห็นแนวโน้มจริงการระบาดสายพันธุ์นี้ในไทย การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 และการกลายพันธุ์ของเชื้อว่าโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน เป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจัดให้ BA.4 และ […]