แพทย์เตือน! โหมงานหนัก พักผ่อนน้อย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “โรคงูสวัด”

สถาบันแพทย์โรคผิวหนังชี้ ! การพักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายอ่อนแอ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด “โรคงูสวัด” ซึ่งโรคงูสวัดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พร้อมแนะนำการหลีกเลี่ยงปัจจัยการกระตุ้นต่างๆที่เป็นสาเหตุ หากพบอาการของโรคมีอาการผิดปกติหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้น แนะนำให้พบแพทย์ด้านผิวหนังทันที

โรคงูสวัด คืออะไร ?

โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า ไวรัสวาริเซลลา (varicella virus) ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสุกใส และเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสเริม

สาเหตุของโรคงูสวัด

โดยที่ผู้ป่วยเมื่อเป็นโรคสุกใสแล้ว เมื่อหายจากโรค เชื้อไวรัสจะเข้าไปซ่อนในปมประสาท และจะถูกกระตุ้นเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ หรือภูมิคุ้มกันต่ำลง เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย มีความเครียด การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ กลุ่มผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ยาเคมีบำบัด ซึ่งทำให้อาการของโรคกำเริบเกิดเป็นโรคงูสวัดได้

อาการของโรคงูสวัด

  • ปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนัง
  • มีผื่นแดงตามด้วยตุ่มน้ำในลักษณะเป็นกลุ่มเรียงตัวตามแนวเส้นประสาท
  • ตุ่มน้ำสามารถกลายเป็นตุ่มหนองและแตกเป็นแผล หรือเป็นสะเก็ดตามมาได้
  • หลังจากอาการทางผิวหนังหายแล้ว อาจมีอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยบางราย รวมถึงอาจมีแผลเป็นตามหลังได้

วิธีการรักษาโรคงูสวัด

การรักษาตามอาการและการรักษาร่วมกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อช่วยให้การหายของโรคเร็วขึ้น และให้ยาแก้ปวดปลายเส้นประสาท เพื่อป้องกันและลดความทุกข์ทรมานจากโรคงูสวัด

วิธีป้องกันโรคงูสวัด

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยการดูแลสุขภาพ ลดความเครียด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคงูสวัดได้

กรมการแพทย์