กรมอนามัย แนะทำความสะอาดบ้านให้สะอาด โดยเฉพาะ 7 จุดที่เป็นแหล่งสะสม “ฝุ่น” ในบ้าน เพื่อลดการสูดดมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ อาจทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบางจังหวัดในภาคอีสานประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน การป้องกันและลดการเพิ่มฝุ่น PM2.5 จึงควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้าน ด้วยการทำความสะอาดเพื่อลดแหล่งสะสมฝุ่น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เช็ดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ หรือหน้ากากเครื่องปรับอากาศ […]